Čisla, názvy, význam, popis

Popis stránky *
• Čísla a jejich popis - tahák - prvočísla, celá, sudá, lichá, racionální atd
• Matematika otázky a testy
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

První "čísla"
, která lidé používali pro označení množství: málo / hodně (jeden / moc)


Přirozené číslo obvykle nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, …). Množina přirozených čísel se značí zdvojeným písmenem N.

Prvočíslo (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...) je přirozené číslo větší než 1, které je dělitelné jen jedničkou a samo sebou.

Celé číslo (-2, -1, 0, 1, 2, 3) atd. Množina celých čísel se označuje zdvojeným písmenem Z.

Sudé číslo (-2, 0, 2, 4, 12, ....) atd. Celočíselný násobek dvou (2x3=6). Množina se značí 2Z.

Liché číslo (-7, -1, 1, 3, 17, ....) atd. Pokud zvětšíme/zmenšíme sudé čislo o 1, vznikne liché číslo. Množina se značí 2Z + 1.

Racionální číslo je číslo, které lze vyjádřit jako zlomek, tedy podíl dvou celých čísel, kde jmenovatel (spodní číslo pod zlomkovou čarou) není nula.

Iracionální číslo (např. √2 má neukončený, neperiodický desetinný rozvoj) je číslo, které nelze vyjádřit jako zlomek(podíl dvou celých čísel), (každé číslo, které není racionální číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým lze jednoznačně přiřadit body nekonečné číselné osy tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu, nebo nuly na této ose. Nula dělí reálná čísla na kladná a záporná.

Kardinální číslo se užívá pro popis velikosti množin.

Ordinální číslo se vztahuje k uspořádání (řád) množiny.

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet