Kombinace, variace kalkulátor

Popis stránky *
• Kombinace, variace, permutace kalkulačka
• Kombinace - nezáleží na pořadí tažených čísel (objektů) - sportka.
Variace - záleží na pořadí tažených čísel/objektů.

Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Vzorečky a stručný popis

M={1,2,3}; - množina obsahující prvky pro n.
n - počet prvků množiny (u M výše jsou to 3), ze které se budou sestavovat kombinace, variace atd.
k - kolik prvků má mít výsledek (např. 2, když chceme zjistit kolik 2-ciferných čísel lze vytvořit z množiny M)

Kombinace Ck(n) = n! / ((n - k)! * k!); - nezáleží na pořadí tažených čísel (objektů) - sportka.

Variace V(k,n) = n! / (n - k)!; - záleží na pořadí tažených čísel/objektů např. pořadí umístění sportovců.

Kombinace s opakováním C'k(n) = (n+k-1)! / (k! * (n - 1)!); - každý prvek se ve výběru může objevit vícekrát (například heslo).

Variace s opakováním V′(k,n)=nk; - je uspořádaná k-tice z n prvků sestavená tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše k-krát.

Permutace P(n)=n!; - pokud se prvky ve výběru nemohou opakovat, pak počet všech možných výběrů je n!.

Viz tabulka pod kalkulačkou.
Odkazy:
Faktorial   Kombinace   Variace   Permutace

Kalkulátor kombinací, variací, permutací

Bez opakování znamená, že každý objetk (např. číslo) se může použít jen jednou (třeba při losování tažené čislo již není možno znovu táhnout).


k-členná kombinace...(např. počet tažených čísel). k nemůže být větší než n.
k:
Počet prvků pro výběr n(např. počet čísel v osudí)
n:
Výsledky:
Počet kombinací bez opakování
Počet kombinací s opakováním
Počet variací bez opakování
Počet variací s opakováním
Počet permutací bez opakování


M={1,2,3}
k:3, n:3;

Kolik 3-ciferných čísel, můžeme sestavit z množiny M?
Z množiny M můžeme vytvořit při k:3, n:3 následující
kombinace 1
kombinace s opakováním 10
variace 6
variace s opakováním 27
permutace 2


Kombinace, variace - tabulka M={1,2,3}; k:3, n:3;
1 kombinací 10.komb.s opakováním 6.vari.bez.opak 27 var. s opakovanim
123111111
112112
113113
121
122122
123123123
131
133132132
133
211
212
213213
222221
222
223223
231231
232
233233
311
312312
313
321321
322
323
331
332
333333facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet