Kalkulačka kalkulátor online

Popis stránky *
• Kalkulačka online velikost vhodná i pro mobilní telefony
• Vědecký i jednoduchý euro kalkulátor s mnoha funkcemi i měnami - další funkce sinus, cosinus, tangens, procenta výpočet, objemy těles.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Mode: Degrees Pozor! Desetinná místa v čísle oddělujte tečkou např: 2844.62 a tisíce neoddělujte mezerou.
Objem těles


 
Procentní kalkulačka
 Kolik je  %  z  ?    Výsledek:  
  je kolik procent z    ?    Výsledek:   %
          
          
          
          
          

M1 M2 M3 M4 jsou memory - paměti. Do jejich inputů mužete vložit hodnoty nebo celé vzorce např:
Math.sin(90 * Math.PI / 180) * Math.PI / Math.pow(7, 2)
Tyto budou přidány do inputu v kalkulátoru po zmáčknutí příslušného tlačítka M1 M2 atd. Před tlačítkem Insert last... je vždy uchována hodnota, nebo formulace z poslední operace. Po jeho zmáčknutí dojde rovněž k vložení této hodnoty do výpočtu. Znaménko + před inputem M1 M2 .. umožní uložit buď výsledek(+ result), nebo vzorec(+ formula) z inputu kalkulátoru do příslušné paměti. Pod kávesnicí s čísly a funkcemi je okno s historií prováděných výpočtů, z kterého lze v případě potřeby také nakopírovat například použitý vzorec ve výpočtech. Pokud stisknete klávesu ENTER v inputu kalkulátoru dojde rovněž k výpočtu, což je výhodné pokud budete používat vaši numerickou klávesnici, kde je zvykem provádět výpočet právě stiskem ENTER(u).

Popis funkcí
 • PI - konstanta 3.14159265359 - číslo Ludolfovo
 • pow(number,2) - mocnina čísla number přičemž 2 je exponent tedy v našem případě na druhou a můžete jej nahradit jinou hodnotou
 • sqrt(number,2) - odmocnina čísla "number" v našem případě druhá - číslo 2 můžete nahradit např. 3 a získat tak třetí odmocninu z "number" atd.
 • sin(value) - sinus úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees
 • cos(value) - cosinus úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees
 • tan(value) - tangens úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees
 • asin(value) - převrácená hodnota sinus úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees, tedy zadáte 1 a získáte 90°
 • e nebo E - a číslo za tímto písmenem udává kolik nul se nachází za E - např. 2e3 se rovná 2000
 • ln(value) - logaritmus čísla - příklad: ln(10) dá výsledek 2.30258509299
 • cylinderV(radius, height) - radius nahraďte průměrem a height výškou válce, počitá objem válce
 • sphereV(radius) - radius nahraďte průměrem koule, počítá objem koule
 • coneV(radius) - radius nahraďte průměrem a height výškou, počítá objem jehlanu
 • pyramidV(areaOfbase, height) - areaOfbase obsahem základny a height výškou, počítá objem jehlanu
Porgram je vhodný i k testování matematických funkcí JavaScriptu pro vývojáře.
Nezapomeňte vzorce a hodnoty oddělovat příslušnými znaménky. Number a value nahraďte skutečnými čísly!!!!

Zpět na kalkulator
 

Sharp a Casio vědecké kalkulátory špičkové kvalita a spolehlivosti.

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet
.....okhelp.cz/subdomains/index-code.php