Množiny matematika - test základních znalostí

Popis stránky *
• Množiny matematika - test základních znalostí
• Množiny matematika - test základních znalostí - matematika - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

Co je to množina?
Jak se nazývá množina, která neobsahuje žádný prvek?
Jakým písmenem zpravidla označujeme množinu?
Game={1,2,3} Jaký název má tato množina?
D={1,2,4} Kolik prvků má tato množina?
Můžeme množinu zapisovat i do oblých ( ) závorek?
4 ∈ D znamená?
7 ∉ D znamená?
C = {} znamená?
C = ∅ znamená?
B={∅} znamená?
Musí být prvky v množině uspořádáný? Např. čísla od nejmenšího po největší?
|A| Co znamená dvojice svislých čar vedle označení množiny?
B={2,1,1}
Jaká je velikost množiny B?
A={1,2}
B={2,1,1}
Jsou tyto množiny stejné?
Platí v předchozím příkladu |A| = |B| = 2 ?
{1,2,3} {3,2,1} Jsou si tyto dvě množiny rovny?
{1,2,3} {4,2,1} Jaké znamenko lépe vyjadřuje vztah mezi těmito dvěm množinami?
Co označuje soubor prvků {2, 3, 4} v množině H = {1, {2, 3, 4}}?
H = {1, {2, 3, 4}} Jaká je velikost množiny H?
A = {1, 2}
B = {1, 2, 3}
Která množina je zároveň podmnožinou té druhé?
A = {1, 2}
B = {1, 2, 3}
Jak zapíšeme vztah podmnožiny k množině?
A⊂B
Musí, dle tohoto zápisu, množina B (je konečná) obsahovat navíc prvek, který neobsahuje množnia A?
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet