Množiny - úvodní test znalostí

Popis stránky *
• Množiny matematika - úvodní test základních znalostí
• - matematika - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

Co je to množina?
Jak se nazývá jednotlivý objekt množiny?
Záleží na pořadí prvků v množině?
Jak se nazývá množina, která neobsahuje žádný prvek?
Může množina obsahovat duplicitní prvek např. A={1; 1; 1}, (tedy 1 je tam 3x)?
Jakým znaménkem oddělíme prvky množiny, pokud prvky jsou čísla s desetinnou čárkou?
Jakým písmenem zpravidla označujeme množinu?
Game={1; 2; 3} Jaký název má tato množina?
Jakým písmenem zpravidla označujeme prvek množiny (pokud to není číslo, nebo jiná množina)?
D={1; 2; 4} Kolik prvků má tato množina?
Můžeme výčet prvků množiny zapisovat i do jiných než složených závorek, např. oblých ( ) závorek?
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet
.....okhelp.cz/subdomains/index-code.php