Množiny - test 2

Popis stránky *
• Množiny matematika - test základních znalostí 2.
• - matematika - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

A={1,2}
B={2,1,1}
Jsou tyto množiny stejné - totožné?
Platí v předchozím příkladu |A| = |B| = 2 ?
{1; 2; 3} {3; 2; 1} Jsou si tyto dvě množiny rovny?
{1; 2; 3} {4; 2; 1} Jaké znamenko lépe vyjadřuje vztah mezi těmito dvěm množinami?
B = {modrý, bílý, zelený} Jaký zapís mohutnosti množiny B je správný?
Co označuje soubor prvků {2; 3; 4} v množině H = {1; {2; 3; 4}}?
Za kolik prvků se počítá objekt {2; 3; 4} v množině H = {1; {2; 3; 4}}?
H = {1; {2; {3; 4}}} Jaká je mohutnost množiny H?
A = {1; 2}
B = {1; 2; 3}
Která množina je zároveň podmnožinou té druhé?
A = {1; 2}
B = {1; 2; 3}
Který zápis vyjadřuje vztah mezi množinami A a B?
A⊂B
Musí, dle tohoto zápisu, množina B (je konečná) obsahovat navíc prvek, který neobsahuje množnia A?
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet
.....okhelp.cz/subdomains/index-code.php