Trojčlenka úměrnost ★★★★

Popis stránky *
• Trojčlenka matematika přímá nepřímá úměrnost
• - co je to trojčlenka.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Přímá úměrnost

Čím více na jedné straně , tím více i na druhé straně!
Čím déle auto jede, tím více benzínu spotřebuje.
Šipky jdou nahoru.
Příklad:
Automobil spotřeboval na průjezd terénem 7 litrů benzínu na 70 km.
Kolik litrů benzínu spotřebuje na 100 kilometrů?
  70 km ........ 7 litrů benzínu
 ↑ 100 km ........ x litrů benzínu ↑

Vytvoříme zlomek ze sloupců jednotlivých stran.
Čitatele jsou čísla, kde šipka začíná a jmenovatele čísla, kde šipka končí.
Získáme lineární rovnici.
 100   x
 ————— = ————
 70   7
Dále upravíme:
     100   
x = 7 • ————— 
     70 
       
Vynásobíme 7 krát 100:

   700   
x = ————— 
   70
   
Vydělíme 700 / 70 a dostaneme výsledek:
   
x = 10
Automobil spotřebuje v terénu na 100 km 10 litrů benzínu.

Nepřímá úměrnost

Čím více na jedné straně , tím méně na druhé straně!
Čím více kopáčů, tím méně času potřebujeme na výkop.
Levá šipka dolů, pravá nahoru.
Příklad: 5 kopáčů potřebuje v vykopání přípojky 20 dnů.
Kolik dnů bude trvat tato práce 10 kopáčům?
 ↓ 5 kopáčů ........ 20 dnů
 10 kopáčů ........ x dnů ↑

Vytvoříme zlomek ze sloupců jednotlivých stran.
Čitatele jsou čísla, kde šipka začíná a jmenovatele čísla, kde šipka končí (kam směřuje).
Vytvoříme zlomky po směru šipek.
Získáme lineární rovnici.
 5    x
 ————— = ————
 10   20
Dále upravíme:
     5   
x = 20 • ————— 
     10   

   100   
x = ————— 
   10 
    
x = 10   
 
10 kopáčům bude výkop přípojky trvat 10 dnů.


facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet