Zlomky odčítání - příklad - kalkulátor


Popis stránky

Zlomky odčítání - příklad - kalkulátor - odčítání zlomků příklad a online kalkulátor - matematika.

Do textboxů zadejte tvar příkladu, který chcete vypočítat a zmáčkněte OK

-
= -3
1
6

fractions_add


Example:
1
2
3
- 4
5
6
= -3
1
6Krok 1.) Celé číslo před prvním zlomkem násobíme jmenovatelem prvního zlomku a výsledek připočítáme k čitateli prvního zlomku:
1 x 3 = 3    3 + 2 = 5
5
3

Krok 2.) Celé číslo před druhým zlomkem násobíme jmenovatelem druhého zlomku a výsledek připočítáme k čitateli druhého zlomku:

4 x 6 = 24   24 + 5 = 29
29
6

Krok 3.) Čitatel prvního zlomku násobíme jmenovatelem druhého zlomku:
5 x 6 = 30
Krok 4.) Čitatel druhého zlomku násobíme jmenovatelem prvního zlomku:
29 x 3 = 87
Krok 5.) Odečteme výsledky kroku 3 a 4. Výsledek bude nový čitatel výsledného zlomku:
30 - 87 = -57
Krok 6.) Vynásobíme jmenovatele obou zlomků mezi sebou a výsledek bude nový jmenovatel:
3 x 6 = 18
Nyní dostáváme výsledný tvar zlomku:
-57
 18
Krok 7.)Pokud lze výsledek upravit, pokusíme se najít číslo, kterým lze dělit, jak čitatel, tak jmenovatel beze zbytku. V našem případě zkusíme číslo 3:
-57 / 3 = -19  	18 / 3 = 6 
Dostáváme tvar zlomku:
-19
 6
Krok 8.) Nyní ještě můžeme čitatel dělit jmenovatelem:
-19 / 6 = -3 a zbytek bude 1 
              3
Nyní dostáváme již výsledný tvar zlomku:
-3
1
3


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY